— Hel-sidan —

Välkommen till en Hel-sida för Kärleken

Hel-sidan vill sprida budskapet om vår gömda och glömda historia samt återskapa lyckofolkets livsfilosofi. Den vill sprida kärlek och välmående samt sammanföra ljusa krafter mot ett gemensamt mål.